Adatvédelmi irányelvek

1. Kik vagyunk és hogyan lehet velünk kapcsolatba lépni?

A weboldalunk címe: https://www.hungarianpeppers.com/hu. Az adatvédelmi törvény alkalmazásában az „adatkezelő” Gyorgy Bodi Sole Trader, amely Angliában bejegyzett egyéni vállalkozás: székhelye: 512 Leagrave road, Luton LU3 1RH (a továbbiakban „HungarianPeppers.com” néven, vagy kapcsolódó szavak, például „mi” vagy „oldal”).
Adatkezelőként felelősek vagyunk és ellenőrizzük az Ön személyes adatainak kezelését. Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk erről az értesítésről, ideértve azt is, ha további információkat szeretne kapni annak bármely aspektusáról, adataink a következők: Telefon: +44 744210 4873 Email: info @ HungarianPeppers.com. Levelezési cím: 512 Leagrave road, Luton, Bedfordshire, United Kingdom. LU31RH

2. Milyen információkat gyűjtünk Öntől?

Az oldal látogatása során a következő személyes adatokat gyűjtjük, amikor Ön nekünk megadja azokat:
• személyes adatok, például
o – név
o – felhasználónév
o – nem
o – születési dátum
• kapcsolattartási adatok, például
o – e-mail cím
• képadatok, nevezetesen
o – Fotók
• műszaki adatok, pl
o – internetprotokoll (IP) cím
o – bejelentkezési adatai, a böngésző típusa és verziója
o – időzóna beállítása és elhelyezkedése
o – böngésző plug-in típusai és verziói
o – operációs rendszer és platform, valamint egyéb technológia azokon az eszközökön, amelyeket weboldalunk elérésére használ
• profiladatok, például
o – felhasználónév és jelszó
o – az Ön által leadott megrendelések
o – visszajelzések és felmérési válaszok
• használati adatok, például
o – információk arról, hogyan használja weboldalunkat és szolgáltatásainkat
• marketing adatok, pl
o – preferenciái a marketing és kommunikáció fogadásában.

Tudatosan nem gyűjtünk „speciális kategóriájú” személyes adatokat. Ez egy különleges típusú érzékeny adat, amelyre szigorúbb feldolgozási feltételek vonatkoznak, és tartalmazza az Ön faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, a szakszervezeti tagságra, az egészségre, a szexuális életre vagy a szexuális irányultságra vonatkozó adatokat, valamint a genetikai adatokat és / vagy biometrikus adatok. Nem gyűjtünk büntetőítéletekről vagy bűncselekményekről sem információkat.

3. Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?

A személyes adatokat a következő forrásokból szerezzük be:
• közvetlenül Öntől, amikor kapcsolatba lép velünk, például amikor Ön
o – feliratkozik levelezőlistáinkra
o – információk kérése
o – levelet ír nekünk
o – részt vesz egy felmérésben
o – amikor használja a “küldjön visszajelzést”, vagy a “tegyen észrevételeket vagy véleményeket” funkciót a weboldalunkon

4. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Bevezetés
a) Csak akkor fogjuk felhasználni az Ön személyes adatait, ha a törvény lehetővé teszi számunkra. Leggyakrabban az Ön személyes adatait a következő körülmények között használjuk fel:
• ha ez jogos érdekeinkhez (vagy egy harmadik fél érdekeihez) szükséges, és ezeket a saját jogaidat és érdekeidet nem írják felül
• ahol be kell tartanunk egy jogi vagy szabályozási kötelezettséget.

Valahányszor személyes adatokat dolgozunk fel ilyen célokra, biztosítjuk az Ön érdekeinek, jogainak és szabadságainak alapos mérlegelését.

b) A törvények betartása
Az Ön személyes adatait a vonatkozó törvények betartása érdekében dolgozhatjuk fel (például ha bírósági végzés alapján együttműködnünk kell a nyomozással).

c) Hozzájárulás
Ha még soha nem vásárolt nálunk, vagy hosszú ideig nem vásárolt nálunk, de kifejezett beleegyezését adta nekünk, hogy értesüljön tőlünk olyan híreinkről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, promócióinkról vagy eseményeinkről, amelyek úgy véljük, hogy érdekes lehet Önnek, e-mailben lépünk kapcsolatba Önnel (az Ön által megadott kapcsolattartási preferencia szerint). Önnek bármikor jogában áll visszavonni a marketinghez való hozzájárulását.

Leiratkozhat ezen információk fogadásáról, ha leiratkozik e-mailjeinkről az egyik hírlevelünk alján található „leiratkozási lehetőség” segítségével, vagy felveszi velünk a kapcsolatot az 1. szakaszban leírtak szerint.

5. Megosztjuk személyes adatait?

Személyes adatait a következő címzetteknek adhatjuk át a jelen értesítésben meghatározott célokra:
• szolgáltatóink, beleértve
o – technikai és támogatási partnerek, például azok a vállalatok, amelyek a weboldalunkat üzemeltetik, és akik technikai támogatást és támogató szolgáltatásokat nyújtanak
• bűnüldöző szervek, kormányzati vagy állami szervek vagy tisztviselők, szabályozók és bármely más olyan személy vagy szervezet, amely rendelkezik a megfelelő jogi felhatalmazással, ha erre törvényesen kötelezzük vagy megengedjük, válaszolhatunk a követelésekre, vagy megvédhetjük jogainkat, érdekeinket, magánélet, vagyon vagy biztonság érdekeinket.
• bármely más fél, amennyiben ehhez Ön kifejezetten hozzájárul.

6. Meg kell-e adnia személyes adatokat – és ha igen, miért?

Ha regisztrál a levelezőlistánkra, meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. Természetesen bármikor dönthet úgy, hogy leállítja a leveleinket a fentebb részletezett módokon.

7. Meddig őrizzükmeg személyes adatait?

Gondosan mérlegeljük a tárolt személyes adatokat, és nem tároljuk az Ön adatait olyan formában, amely azonosítaná Önt, annál hosszabb ideig, amely az ebben a közleményben meghatározott célokhoz szükséges vagy az alkalmazandó törvény előírja. Bizonyos esetekben minimális időtartamra van szükségünk adatok tárolására: például az Egyesült Királyság adótörvénye jelenleg hatéves időszakot határoz meg bizonyos személyes adatainak megőrzésére.

8. Személyes adatokat továbbítunk az EGT-n kívül?

Noha székhelyünk Angliában van, személyes adatait átadhatjuk az Európai Gazdasági Térségen kívüli helyre (például egy biztonságos szerverre), ha szükségesnek vagy kívánatosnak tartjuk az ebben a közleményben meghatározott célok érdekében.

Ilyen esetekben a magánélethez fűződő jogainak védelme érdekében átutalások történnek azoknak a címzetteknek, akikre az Európai Bizottság „megfelelőségi döntése” vonatkozik (ez az Európai Bizottság döntése, amely megerősíti, hogy az adott helyen megfelelő biztosítékok vannak érvényben a személyes adatok védelme érdekében). Vagy szabványos szerződéses kikötések alapján fogják végrehajtani, amelyeket az Európai Bizottság jóváhagyott, mint amelyek megfelelő biztosítékokat nyújtanak a személyes adatok nemzetközi továbbítására, vagy az EU – USA adatvédelmi pajzs elfogadásával.

9. Hogyan védjük meg személyes adatait?

A HungarianPeppers.com biztonsági intézkedéseket alkalmaz az adatvesztés megakadályozása, az adatok integritásának megőrzése és az adatokhoz való hozzáférés szabályozása érdekében. Csak a HungarianPeppers.com felhatalmazott alkalmazottai és a nevünkben adatokat feldolgozó harmadik felek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz.
Az összes HungarianPeppers.com alkalmazottnak, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, be kell tartania a HungarianPeppers.com adatvédelmi közleményét, és szerződéses biztosítékokat alkalmazunk harmadik féltől származó adatfeldolgozóinkkal annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatait csak az utasításoknak megfelelően kezeljük.

Az általunk alkalmazott biztonsági intézkedések a következők:
• az adatgyűjtési, tárolási és feldolgozási gyakorlatok rendszeres felülvizsgálata az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében
• a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása
• az információkat tároló és feldolgozó rendszerek ellenőrzése
• biztonságos technológiák (pl. SSL, titkosítás) használata
• forgatókönyv-tervezés annak biztosítására, hogy készen állunk reagálni a kiberbiztonsági támadásokra és az adatbiztonsági eseményekre.
Ha olyan jelszót adtunk Önnek (vagy ha Ön választott), amely lehetővé teszi a weboldalunk egyes részeihez való hozzáférést, akkor Ön felelős a jelszó bizalmas kezeléséért. Kérjük, hogy ne ossza meg senkivel a jelszavát.
Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait biztonságban tartsuk, és biztosítsuk, hogy az adatokhoz csak azok férjenek hozzá, akiknek ehhez jogos érdekük fűződik. Sajnos az információk interneten történő továbbítása nem teljesen biztonságos. Bár mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni a nekünk továbbított adatainak biztonságát. Bármely továbbítás saját felelősségére történik. Amint megkaptuk az Ön személyes adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat fogunk alkalmazni az illetéktelen hozzáférés megakadályozására.

10. Információs jogai

Felhívjuk figyelmét a következő adatvédelmi törvény szerinti jogaira:
• tájékoztatás joga a személyes adatok gyűjtéséről és felhasználásáról
• a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, valamint jog az Önről rendelkezésünkre álló információk másolatának és ezekre az információkra vonatkozó további információk kérésére – kérni fogjuk az Ön személyazonosságának és lakcímének igazolását, és kérhetjük Önt további részletek megadása, amelyek segítséget nyújtanak számunkra az ilyen információk nyújtásában
• az Önről feldolgozott pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog – szeretnénk biztosítani, hogy az Önről feldolgozott és megőrzött személyes adatok pontosak legyenek, ezért kérjük, ne felejtse el elmondani nekünk a változásokat, például ha elköltözött vagy megváltoztatta elérhetőségét. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy igaz, pontos és teljes információkat nyújtson nekünk; kérjük, értesítsen minket arra az esetre is, ha ez az információ megváltozik.
• törlési jog – bizonyos körülmények között joga van személyes adatainak letiltására, törlésére vagy megsemmisítésére, amelyeket Önről gyűjtünk és feldolgozunk
• jogot kifogásolni vagy korlátozni:
o – az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása a közvetlen marketing céljából
o – automatizált módon hozott döntések, amelyek joghatásokat okoznak Önre vonatkozóan, vagy amelyek hasonlóan jelentősen érintik Önt
o – bizonyos egyéb helyzetekben az Ön személyes adatainak folyamatos feldolgozásához
• az adatok hordozhatóságának joga (az adatok elektronikus hozzáférésének, másolásának és mozgatásának lehetősége) bizonyos körülmények között.
Önnek nem kell díjat fizetnie a személyes adatai eléréséért (vagy bármely más jog gyakorlásáért). Ésszerű díjat számíthatunk fel azonban, ha kérése egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott. Alternatív megoldásként megtagadhatjuk az Ön kérésének teljesítését ilyen körülmények között.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. szakaszban található adatok segítségével, ha szeretné élni e jogok bármelyikével, vagy többet szeretne megtudni.
Ezekre a jogokra a törvényben meghatározott korlátozások vonatkoznak. További információ az információs jogairól az ICO honlapján érhető el: https://ico.org.uk/

11. Változások az adatvédelmi nyilatkozatban

Időnként megváltoztathatjuk ezt a nyilatkozatot. Időnként ellenőriznie kell ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot a weboldalunkon annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a legfrissebb verzióval.

12. Mit kell tennie, ha panasza van?

Reméljük, hogy Ön elégedett lesz azzal, ahogyan személyes adatait megismerjük és felhasználjuk.
Ha azonban panasza van azzal kapcsolatban, hogy miként kezeljük a személyes adatait, felveheti velünk a kapcsolatot az 1. szakaszban található adatok felhasználásával, és megpróbáljuk megoldani panaszát.
Önnek joga van aggályokat felvetni az adatkezelő-szabályozóval, ezt megteheti ha kapcsolatba lép az információs biztos irodájával: https://ico.org.uk/.

Cookie szabályzat

Mik azok a sütik, azaz a Cookie-k?

A sütik apró szöveges fájlok, amelyeket bizonyos számítógépes oldalak látogatásakor tárolnak a számítógépén. A HungarianPeppers.com oldalon sütiket használunk, hogy nyomon kövessük és emlékezzünk rád, amikor visszatérsz az oldalunkra.

Ha nem kívánja engedélyezni a sütik használatát, akkor is böngészhet a webhelyen, és kutatási célokra felhasználhatja. A legtöbb webböngészőben engedélyezték a sütik használatát, de a sütik bekapcsolásához lásd: A sütik kezelése.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik nem károsíthatják számítógépét. Az általunk létrehozott sütikben nem tárolunk személyazonosításra alkalmas információkat, például hitelkártyaadatokat, de a tőlük összegyűjtött titkosított információkat felhasználjuk az Ön webhelyével kapcsolatos élményének javításához. Például segítenek nekünk a hibák azonosításában és feloldásában, vagy a releváns kapcsolódó termékek meghatározásában, amelyek a böngészés során megmutatkoznak Önnek. Használhatunk olyan technológiákat is, mint például a saját sütink, hogy személyre szabott online vizuális hirdetéseket biztosítsunk Önnek, az Ön érdeklődésének megfelelően.

Kapcsolataink vannak gondosan kiválasztott és ellenőrzött beszállítókkal, akik a látogatás során cookie-kat is beállíthatnak remarketing célokra – más szavakkal, hogy különböző termékeket és szolgáltatásokat mutassunk Önnek az alapján, ami látszólag érdekli. ha szeretne leiratkozni, kérjük, keresse fel a Network Advertising Initiative webhelyet (új ablakban nyílik meg – vegye figyelembe, hogy nem vagyunk felelősek a külső webhelyek tartalmáért).

Ezeket az információkat kezdeményezésünk részeként adjuk meg Önnek, hogy megfeleljen a legújabb jogszabályoknak, és hogy megbizonyosodjunk arról, hogy őszinték és egyértelműek vagyunk-e az Ön adatait illetően a weboldalunk használata során. Tudjuk, hogy nem várhat el tőlünk kevesebbet, és kérjük, nyugodjon meg azzal kapcsolatban, hogy a webhely számos egyéb adatvédelmi és sütivel kapcsolatos fejlesztésén dolgozunk.

Milyen sütiket használunk és miért?

Az online vásárlás és a HungarianPeppers.com személyre szabott funkcióinak teljes kihasználásához számítógépének, táblagépének vagy mobiltelefonjának el kell fogadnia a cookie-kat, mivel a weboldal bizonyos személyre szabott funkcióit csak azok használatával tudjuk biztosítani Önnek.

A sütik nem tárolnak olyan bizalmas információkat, mint például az Ön neve, címe vagy fizetési adatai: egyszerűen csak azt a „kulcsot” tartalmazzák, amelyik, miután bejelentkezett, társul ehhez az információhoz. Ha azonban korlátozni, blokkolni vagy törölni szeretné a cookie-kat a HungarianPeppers.com webhelyről, vagy bármely más webhelyről, erre böngészőjét használhatja. Minden böngésző különböző, ezért ellenőrizze az adott böngésző “Súgó” menüjét (vagy a mobiltelefon kézibeszélőjének kézikönyvét), hogy megtudja, hogyan változtathatja meg a cookie-beállításokat.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Az alábbiakban felsoroljuk a fő cookie-kat, és mire használjuk. A harmadik fél sütikről alább talál információkat.

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Szigorúan szükséges sütik

A szigorúan szükséges cookie-k segítenek egy webhely használhatóvá tételében azáltal, hogy lehetővé teszik az alapvető funkciókat, például az oldal navigálását és a hozzáférést a webhely biztonságos területeihez. A weboldal nem működik megfelelően ezek nélkül a sütik nélkül. Kérjük, olvassa el a weboldalunkon használt összes szigorúan szükséges sütik listáját.

Statisztikai sütik

A statisztikai cookie-k anonim információk gyűjtésével és jelentésével segítik a webhelyek tulajdonosait megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a webhelyekkel. Kérjük, olvassa el az összes statisztikai cookie-t, amelyeket a weboldalunkon használunk.

Marketing sütik

A marketing cookie-kat a webhelyek látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy releváns és vonzó hirdetések jelenjenek meg az egyes felhasználók számára, és ezáltal értékesebbek legyenek a megjelenítők és a harmadik fél hirdetői számára. Kérjük, olvassa el az összes marketing sütit, amelyet a weboldalunkon használunk.

NameSitePriorityTimeDescription
__gadsHungarianPeppers.comMarketing1 yearUsed to register what ads have been displayed to the user.
_gaHungarianPeppers.comStatistics2 yearsRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
_gat_gtag_UA_XXXHungarianPeppers.comStatisticssessionUse by Google Analytics to reduce the request rate.
_gidHungarianPeppers.comStatistics1 dayThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
CookieLawInfoConsentHungarianPeppers.comStatistics1 yearThe cookie is used to store the summary of the consent given for cookie usage. It does not store any personal data.
__stripe_midHungarianPeppers.comStatistics1 yearThis cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information.
_wcmp_user_cookie_1HungarianPeppers.comNecessary1 yearunknown
cookielawinfo-checkbox-necessaryHungarianPeppers.comNecessary1 yearThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryHungarianPeppers.comNecessary1 yearThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
fbsr_HungarianPeppers.comNecessarysessionunknown
tk_aiHungarianPeppers.comNecessarysessionunknown
viewed_cookie_policyHungarianPeppers.comNecessary1 yearThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
wordpress_test_cookieHungarianPeppers.comNecessarysessionunknown
wp-settings-1HungarianPeppers.comNecessary1 yearunknown
wp-settings-time-1HungarianPeppers.comNecessary1 yearunknown
1P_JARgoogle.comStatistics1 monthSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
ANIDgoogle.comStatistics1 yearSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
CONSENTgoogle.comStatistics1 yearSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
NIDgoogle.comStatistics1 yearSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
1P_JARgoogle.co.ukStatisticsSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
ANIDgoogle.co.ukStatisticsSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
CONSENTgoogle.co.ukStatisticsSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
NIDgoogle.co.ukStatisticsSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
1P_JARdoubleclick.netStatisticsSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
ANIDdoubleclick.netStatisticsSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
CONSENTdoubleclick.netStatisticsSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
NIDdoubleclick.netStatisticsSet by Google. This group sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates. Google’s policies can be viewed at https://policies.google.com/technologies/types
smartlookCookie, SL_C_***_KEY, SL_C_***_SID, SL_C_***_VIDSmartlookStatistics1 yearThese cookies are used to collect information about how visitors use our website. We use the information to compile reports and to help us improve the website. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the website and blog, where visitors have come to the website from and the pages they visited.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Frissítve: 2020.12.22.